AQUA BAR na I piętrze czynny od 10:00 do 22:00.


INFORMACJA O JAKOŚCI WODY BASENOWEJ.

Woda basenowa w obiekcie Aqua Park Zakopane spełnia wymagania jakościowe jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 9 Listopada 2015 r.(Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).

 

Partnerzy: