Naši hostia majú k dispozícii kolkáreň typu bowling (americké kolky). Kolkáreň je plne automatizovaná s informačným systémom. Každá z piatich dráh má monitor, na ktorom sa zobrazuj výsledky hry.

Keď si chcete rezervovať dráhu, zavolajte na tel. číslo: +48 18 20 258 18.

Pravidlá hry:

Štandardná hra má 10 kôl. Hráč v každom kole má k dispozícii dva hody guľou.

  • Pred začatím prvého kola je potrebné prevziať si od obsluhy kolkárne špeciálnu obuv, ktorá je určená na hranie kolkov.
  • Hráč si vyberá guľu s váhou, príslušne podľa svojich fyzických možností a skúseností, a ktorej otvory na prsty pasujú k jeho prstom.
  • Guľa sa uchopuje troma prstami – prstenníkom, prostredníkom a palcom. Prstenník a prostredník sa vsúvajú do hĺbky dvoch článkov prstu, a palec na celú hĺbku.
  • Držiac guľu oboma rukami vo výške hrudníka, je potrebné postaviť sa v línii rozbehu.
  • Následne sa hráč musí vystrieť, a prijať slobodnú polohu; lakte by mali byť pri bedrách, a obe chodidlá smerovať k cieľu.
  • Základom úspechu je súhra krokov a hodenia.
  • Vykonávajúc pohyb pravej ruky s guľou dopredu, treba vysunúť pravú nohu pred seba.
  • Robiac krok ľavou nohou, treba umožniť, aby ruka s guľou spadla dole.
  • Následne je potrebné postaviť pravú nohu a guľu vychýliť čo najďalej za seba.
  • Nakoniec treba vykonať šmyk na ľavej nohe (s trochu pokrčeným kolenom) a pustiť guľu tesne nad povrchom dráhy.

Prajeme podarenú zábavu a čo najlepšie výsledky!

ul. Jagiellońska 31, 34-500 Zakopane

tel.: +48 18 20 01 122

Partneri:

Benefit

ISIC

Fit Profit

Karta Tatrzańska

Euro 26

Medicover

Tatry Super Ski

Up Bonus